Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Úvod » PRO ORDINACE » ANA Liner


        

ANA Liner

podložkový lak

skladem

 

běžná cena 943 Kč
naše cena bez DPH: 730 Kč
naše cena s DPH (15 %):
840 Kč

do košíku:
  ks  

Všeobecné informace

ANA LINER je jednosložkový světlem tuhnoucí podložkový lak spojující výhody sklo-ionomerních cementů a kompozitních materiálů. ANA LINER je lehce expandující a kompenzuje smrštění kompozitních výplňových materiálů. Kombinací ANA LINER a kompozitního výplňového materiálu vzniká značně nízké polymerační napětí a výrazně redukuje okrajovou spáru.

ANA LINER je nový polymerizovatelný modifikovaný kompozitní lak na základě polykyselin, který vykazuje vynikající mechanickou pevnost a biokompatibilitu.

ANA LINER tuhne duálně. Tuhnutí začíná v první fázi při světelné polymeraci (radikálová) a následuje druhou fází, difúzí vody uvnitř cementu (iontová). Definovaná expanze je dána hydratačním procesem v zubu. ANA LINER je rentgenkontrastní a obsahuje fluoridy.

Kompletní fyzikální vlastnosti

Doba zpracovatelnosti 40sek

Doba tuhnutí 20sek

Adheze k dentinu 2-5Mpa

Příčný modul 6,710Mpa

Příčná pevnost 90Mpa

Pevnost v tahu 43Mpa

Pevnost v tlaku 240Mpa

Expanze 1-2%

 

Složení

Kyseliny polymetakrylová a polykarbonová 4%

Kyselina polyakrylová 7%

BIS-GMA 8%

Triethylenglykoldimethakrylát 6%

Amino-kafrchinonový katalyzátor 1%

Ionomerní plnivo cementu 50%

Bariové sklo/SiO2 24%

 

ANA LINER Obsah: Stříkačky 10x0,3g

 

Preparace kavity

Zub očistěte pemzou bez přísad fluoridů. Doporučuje se rubber dam. Preparujte zub s maximálním šetřením tvrdých zubních tkání. Okraje skloviny lehce (0,5-1,0mm) zešikmete pro zvětšení adhezivní plochy. Pokud možno se vyhněte preparaci do míst okluzních kontaktů. U kavit II.třídy je zaklínkování v mezizubí podmínkou pro vytvoření mírné separace mezi preparovaným a sousedním zubem. Zaklínkování kombinované s použitím matrice zajistí těsný bod kontaktu, eliminuje převis výplně a umožní správný anatomický tvar.

 

 

Ochrana dřeně

Pro ochranu dřeně v případě preparace v její těsné blízkosti použijte tuhnoucí preparát s hydroxidem vápenatým.

 

Leptání

Použijte metodu úplného leptání či naleptejte pouze sklovinu (sledujte návod k použití pro daný materiál).

 

Bondování

Aplikujte adhezivum (např.ANA SINGLE BOND) podle návodu k použití pro daný materiál.

 

Aplikace ANA LINER

Tento lak je určen pro všechny preparace dentinu v postranním úseku chrupu.

 

Aplikujte ANA LINER přímo do kavity a pokryjte dentin až po dentinosklovinnou hranici. Pro rozvrstvení ANA LINER použijte kuličkové hladítko či štěteček. Vrstva ANA LINER by měla být okolo 1/5 výšky výplně.

 

Světelně polymerujte po dobu 20 vteřin. Je-li kavita rozsáhlá, polymerujte po částech, každou 20 vteřin.

Neleptejte ANA LINER před aplikací kompozita.

 

Aplikace kompozita

Kompozitum (např. ANA NORM Hybrid) vrstvěte po 1,5-2mm. Každou vrstvu světelně polymerujte 40 vteřin. ANA LINER bude kopolymerovat se světelně tuhnoucím kompozitem, proto není potřeba mezivrstva jiné pryskyřice.

 

Konečná úprava

Konečnou úpravu proveďte jemnými diamanty, vrtáčky nebo brousky. K leštění okluzního povrchu použijte sypané disky nebo gumové špičky, v mezizubí leštící pásky.

Skladování Doba skladování ANA LINER je 3 roky při teplotě do 25°C. Uchování v chladu prodlužuje dobu použitelnosti.

Poznámky

Zabraňte kontaktu pryskyřice s kůží. Kompozita a ANA LINER nesmí přijít do kontaktu s materiály obsahující eugenol. Eugenol narušuje tuhnutí kompozita a způsobuje změny barvy.

Zabraňte styku leptací kyseliny s měkkými tkáněmi dutiny ústní, očima a pokožkou. Dojde-li k náhodnému kontaktu, opláchněte dokonale vodou.

 

H315 Dráždí kůži.

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 – Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P261 – Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305 P351 P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337 P313 – Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Výrobce ve Švédsku: DIRECTA Dental

Box 723, Finvids vag 8, SE-194 27Upplands Vasby, Sweden

int. tel: (+46) 8 506 505 75

www.directadental.com

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.